Vaše nejčastější dotazy

 • Je nutné abych byl/a registrován/a u praktického zubního lékaře pokud docházím na ortodontické kontroly?
 • Existuje nějaká méně viditelná forma fixního aparátku?
 • Co je to separace?
 • Jak dlouho trvá ortodontická léčba?
 • Jak často probíhají kontroly v průběhu ortodontické léčby?
 • Je možné, aby úprava postavení zubů probíhala pouze v jedné čelisti?
 • Je ortodontická léčba omezena věkem? Lze fixní aparát plánovat u dospělého pacienta?
 • Je ortodontická léčba bolestivá?
 • Může při léčbě fixním aparátem dojít k poškození skloviny zubů, na kterých jsou nalepeny ortodontické zámky nebo kroužky?
 • Co dělat pokud na snímacím aparátku přes pečlivé vyčištění stále zůstávájí mapy?
 • Co dělat, když šroub snímacího aparátku zatuhl a lze s ním špatně otáčet?

Ano, ortodontická léčba je nadstandardní specializovaná péče. Pro její zahájení je nutné, aby pacient měl kompletně ošetřený chrup (bez kazů) a vynikající hygienu. Pokud je v průběhu ortodontické léčby zapotřebí extrahovat některé mléčné nebo stálé zuby, je tento zákrok prováděn právě ošetřujícím lékařem na základě doporučení od ortodontisty.

Ano, místo běžně používaných kovových zámků je možné léčbu provádět zámky keramickými. Keramické zámky jsou průhledné a tedy méně viditelné na povrchu zubů.

Při separaci (oddělení) jsou zavedeny mezi postranní zuby gumičky. Těmito gumičkami jsou zuby od sebe odtlačovány (viz obrázky níže). Okolo takto od sebe oddělených postranních zubů jsou pak při následující návštěvě připevněny kroužky (viz obrázek níže), které jsou spolu se zámky součástí fixního aparátu.

Trvání ortodontické léčby je velmi individuální, souvisí se závažností stavu. Zpravidla však trvá několik let.

Při léčbě snímacím aparátem jsou kontroly plánovány zpravidla po 2 až 3 měsících. Ale dle individuálního léčebného plánu je někdy zapotřebí aktivovat a kontrolovat aparát častěji, například po 1 měsíci. Při léčbě fixním aparátem je nutné kontroly provádět cca za 4 až 6 týdnů.

Pro ideální výsledek léčby a dosažení správného kontaktu zubů je zpravidla nutné, aby léčba probíhala v obou čelistech. Pokud při léčbě není dosaženo správného kontaktu zubů, nelze po sejmutí fixního aparátku postavení zubů dlouhodobě udržet. Pouze v malém počtu případů je možné provést léčbu pouze v jedné čelisti.

Naši ordinaci nejčastěji navštěvují děti a dospívající pacienti, které doporučil ošetřující lékař, ale ortodontickou léčbu samozřejmě má smysl zahájit i u dospělých pacientů, kteří se sami rozhodli zlepšit vzhled svých zubů. Věk v tomto případě není podstatný, důležitější je, aby kosti a dásně dospělého pacienta byly zdravé a bez zánětlivých ložisek. U dospělých pacientů s parodontálními problémy přispívají některé ortodontické postupy k stabilizaci zubů se zvýšenou pohyblivostí. U pacientů se ztrátou některého stálého zubu, je možné vylepšit postavení zbývajících zubů před definitivní rekonstrukcí chrupu. Léčbu rovnátky tedy zahajujeme před broušením na korunky a můstky nebo před zaváděním zubních implantátů. Rovnátky vytváříme dostatek místa a kosti pro zavedení zubních implantátů.

V průběhu pohybu zubů ortodontickým aparátem mohou být jednotlivé zuby mírně citlivé. Citlivost zubů se dostavuje zpravidla za 6 až 8 hodin po aktivaci aparátu a postupně v průběhu 2 – 3 dní odeznívá. Také tváře a jazyk si přibližně 1- 2 týdny zvykají na přítomnost nového materiálu v dutině ústní, ale po návyku je pacient již bez potíží po celou dobu léčby. Pro snížení citlivosti tváří a jazyka v průběhu prvních 14-ti dnů si pacient může na zámky aplikovat ochranný vosk, který obdrží při nalepení fixního aparátku v ordinaci.

Ortodontické zámky lepíme na povrch zubní skloviny materiálem, který nemá nežádoucí vliv na kvalitu povrchu zubu. Pokud pacient dobře čistí povrch zubů v okolí zámků a kroužků, nelze po sejmutí aparátku na povrchu zubu rozpoznat místo, kde byl nalepen ortodontický zámek.

Mapy bělavé barvy zůstávající na aparátku mohou být odstraněny vyčištěním aparátku mýdlem a kartáčkem nebo speciálními tabletami na čištění snímacího aparátku.

Na částech šroubu se může v průběhu léčby usazovat zubní kámen, který způsobuje jeho zatuhnutí. Šroub snímacího aparátu je možné (po vyjmutí aparátku z úst a vyčištění) promazat stolním olejem.