Skončení léčby

Blíží se Vám skončení léčby ortodontickým aparátem?

  • Jak probíhá skončení léčby fixním aparátem?
  • Jak probíhá skončení léčby snímacím aparátem?

Po sejmutí fixního aparátu je nutné konečnou pozici zubů stabilizovat snímacím aparátem.

Největší tendence zubů vracet se do své původní polohy před léčbou je v průběhu prvních 24 hodin po sejmutí fixního aparátu. Proto je nutné odevzdat retenční snímací aparát ještě tentýž den odpoledne nebo ihned následující den dopoledne. Přední zuby v dolním zubním oblouku jsou zpravidla zpevňovány podlepením pružným drátkem umístěným na vnitřní ploše zubů tak, aby nebyl viditelný, ale byl dobře přístupný čištění. Jedná se o tzv. „fixní retainer“.

Ani léčbu snímacím aparátem není možné skončit ze dne na den, ale aparát musí být postupně vynecháván dle individuálně stanoveného časového plánu. Pokud k vynechání aparátu dojde příliš brzy nebo příliš rychle, mají jednotlivé zuby velkou tendenci navracet se do poloh, které zaujímaly před léčbou.