Rovnátka

  • Snímací nebo fixní ortodontický aparát?
  • Snímací aparáty
  • Fixní aparáty
  • Z čeho se skládá fixní ortodontický aparát?
  • Existuje nějaká méně viditelná forma fixního aparátku?
  • Co je to separace?
  • Je možné, aby úprava postavení zubů probíhala pouze v jedné čelisti?
  • Jak často probíhají kontroly v průběhu ortodontické léčby?
  • Jak často je nutné čistit si zuby s fixním aparátem?

Ortodontická léčba je prováděna fixními nebo snímacími ortodontickými aparátky. Oba typy aparátů nelze použít pro všechny druhy nepravidelného postavení zubů. Jednotlivé typy nepravidelností zubů mají přesně stanovené postupy léčby specifickým snímacím nebo fixním ortodontickým aparátem a ideální načasování začátku léčby.

Snímací aparáty jsou více používány u dětí a dospívajících pacientů. Léčba snímacím aparátem je významně závislá na délce doby, po kterou je aparát pacientem nošen. Snímací aparáty jsou také používány určitou dobu po skončení léčby fixním aparátem ke stabilizaci zubů v novém postavení. V tomto případě jim říkáme „retenční aparáty“.

Fixní ortodontický aparát se skládá ze zámečků a kroužků nalepených na zubech.

Není tedy libovolně vyjímatelný z úst tak jako snímací aparát. Mezi zámky a kroužky je proložen drát, připevněný k zámkům vazbami, které mohou být barevné nebo bezbarvé.

Při léčbě fixním aparátem je bezpodmínečně nutné dodržovat perfektní hygienu dutiny ústní a dodržovat pravidelnost dohodnutých návštěv.

Fixní ortodontický aparát se skládá ze zámečků a kroužků nalepených na zubech. Není tedy libovolně vyjímatelný z úst tak jako snímací aparát. Mezi zámky a kroužky je proložen drát, připevněný k zámkům vazbami, které mohou být barevné nebo bezbarvé. Při léčbě fixním aparátem je bezpodmínečně nutné dodržovat perfektní hygienu dutiny ústní a dodržovat pravidelnost dohodnutých návštěv.

Ano, místo běžně používaných kovových zámků je možné léčbu provádět zámky keramickými. Keramické zámky jsou průhledné a tedy méně viditelné na povrchu zubů.

Při separaci jsou zavedeny mezi postranní zuby gumičky. Těmito gumičkami jsou zuby od sebe odtlačovány. Okolo takto od sebe oddělených postranních zubů jsou pak při následující návštěvě připevněny kroužky, které jsou spolu se zámky součástí fixního aparátu.

Pro ideální výsledek léčby a dosažení správného kontaktu zubů je zpravidla nutné, aby léčba probíhala v obou čelistech. Pokud při léčbě není dosaženo správného kontaktu zubů, nelze po sejmutí fixního aparátku postavení zubů dlouhodobě udržet. Pouze v malém počtu případů je možné provést léčbu pouze v jedné čelisti.

Při léčbě snímacím aparátem jsou kontroly plánovány zpravidla po 2 až 3 měsících. Ale dle individuálního léčebného plánu je někdy zapotřebí aktivovat a kontrolovat aparát častěji, například po 1 měsíci. Při léčbě fixním aparátem je nutné kontroly provádět cca za 4 až 6 týdnů.

Čišťění zubů s fixním aparátem je nutné provádět minimálně 3x denně, po každém hlavním jídle, klasickým zubním kartáčkem. Na večerní dočištění zubů je nutné použít speciální mezizubní kartáček vhodný pro čištění fixního aparátu, který dostane každý pacient v naší ordinaci po nalepení fixního aparátku. Další informace viz. Dentální hygiena.