Ceny ortodontických aparátů

  • Kolik stojí ortodontická léčba?
  • Přispívají na ortodontickou léčbu zdravotní pojišťovny?
  • Zdravotní pojišťovny

Cena ortodontické léčby je u každého pacienta jiná. Souvisí s délkou léčby, typem použitého aparátu snímacího, ale i fixního a závažností ortodontické vady. Při použití fixního ortodontického aparátu je „práce lékaře“ plně hrazena pojišťovnami. Pacient si hradí pouze veškerý materiál fixního aparátu. Cena fixního aparátu je tedy závislá na množství použitého materiálu a pacient je s ní seznámen při konzultacích před započetím léčby.

Při použití fixního ortodontického aparátu je „práce lékaře“ plně hrazena pojišťovnami. Pacient si hradí pouze veškerý materiál fixního aparátu. Do 18-tého roku věku přispívají některé zdravotní pojišťovny na materiál fixního aparátku. Vzhledem k tomu, že výše příspěvku se mění, je výhodné individuálně se informovat u konkrétní pojišťovny.

  • Všeobecná zdravotní pojišťovna (111), www.vzp.cz
  • Česká národní zdravotní pojišťovna (222), www.cnzp.cz
  • Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank a pojišťoven (207), www.ozp.cz
  • Vojenská zdravotní pojišťovna (201), www.vozp.cz
  • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (211), www.zpmvcr.cz