Ortodoncie

  • Co je to ortodoncie?
  • Proč zahájit léčbu rovnátky?
  • Potřebuji pro konzultaci u ortodontisty nebo pro zahájení ortodontické léčby doporučení?
  • Je nutné abych byl/a registrován/a u praktického zubního lékaře pokud docházím na ortodontické kontroly?
  • Jakým způsobem je prováděna ortodontická léčba? Snímací nebo fixní ortodontický aparát?
  • Je ortodontická léčba omezena věkem? Lze fixní aparát plánovat u dospělého pacienta?
  • Je ortodontická léčba bolestivá?
  • Jak dlouho trvá ortodontická léčba?

Ortodoncie je obor, který se zabývá rovnáním zubů.

Nejčastěji je léčba rovnátky zahájena, abychom upravili nepravidelné postavení zubů a vzájemný vztah čelistí a tak významným způsobem vylepšili estetiku úsměvu.

Vyrovnaný chrup umožňuje snazší a efektivnější dentální hygienu. Po úpravě skusu dochází k rovnoměrnému rozložení žvýkacích sil na všechny zuby, nedochází k přetěžování jednotlivých zubů a zvyšuje se tak životnost celého chrupu.

U některých výrazných vad skusu může ortodontická léčba významně zlepšit kousání potravy. Úprava postavení zubů může zlepšit podmínky pro vyslovování některých hlásek a v těchto případech aktivně spolupracujeme s logopedem.

U dospělých pacientů s parodontálními problémy přispívají některé ortodontické postupy k stabilizaci zubů se zvýšenou pohyblivostí.

U pacientů se ztrátou některého stálého zubu, je možné vylepšit postavení zbývajících zubů před definitivní rekonstrukcí chrupu. Léčbu rovnátky tedy zahajujeme před broušením na korunky a můstky nebo před zaváděním zubních implantátů. Rovnátky vytváříme dostatek místa a kosti pro zavedení zubních implantátů.

Ano, na první konzultaci u ortodontisty je nutné si přinést kartičku pojištěnce a doporučení od ošetřujícího lékaře. Ošetřujícím lékařem, který může vystavit doporučení může být praktický lékař nebo praktický zubní lékař.

Ano, ortodontická léčba je nadstandardní specializovaná péče. Pro její zahájení je nutné, aby pacient měl kompletně ošetřený chrup (bez kazů) a vynikající hygienu. Pokud je v průběhu ortodontické léčby zapotřebí extrahovat některé mléčné nebo stálé zuby, je tento zákrok prováděn právě ošetřujícím lékařem na základě doporučení od ortodontisty.

Ortodontická léčba je prováděna fixními nebo snímacími ortodontickými aparátky. Oba typy aparátů nelze použít pro všechny druhy nepravidelného postavení zubů. Jednotlivé typy nepravidelností zubů mají přesně stanovené postupy léčby specifickým snímacím nebo fixním ortodontickým aparátem a ideální načasování začátku léčby.

Naši ordinaci nejčastěji navštěvují děti a dospívající pacienti, které doporučil ošetřující lékař, ale ortodontickou léčbu samozřejmě má smysl zahájit i u dospělých pacientů, kteří se sami rozhodli zlepšit vzhled svých zubů. Věk v tomto případě není podstatný, důležitější je, aby kosti a dásně dospělého pacienta byly zdravé a bez zánětlivých ložisek.

V průběhu pohybu zubů ortodontickým aparátem mohou být jednotlivé zuby mírně citlivé. Citlivost zubů se dostavuje zpravidla za 6 až 8 hodin po aktivaci aparátu a postupně v průběhu 2 – 3 dní odeznívá. Také tváře a jazyk si přibližně 1- 2 týdny zvykají na přítomnost nového materiálu v dutině ústní, ale po návyku je pacient již bez potíží po celou dobu léčby. Pro snížení citlivosti tváří a jazyka v průběhu prvních 14-ti dnů si pacient může na zámky aplikovat ochranný vosk, který obdrží při nalepení fixního aparátku v ordinaci.

Trvání ortodontické léčby je velmi individuální, souvisí se závažností stavu. Zpravidla však trvá několik let. Blíže Vám pravděpodobnou délku ortodontické léčby upřesníme při podrobném diskutování plánu léčby.