Spolupracujeme

MUDr. Ivan Martin

Implantologie

Doc. MUDr. et MUDr. FEBOMS René Foltán Phd.

Čelistní chirurgie

Anežka Horáková, DiS.

Dentální hygienistka


Spolupracujeme s pojišťovnami