Ortognátní chirurgie

Ortodonticko-chirurgická léčba

  • Co znamená kombinovaná ortodonticko-chirurgická léčba?
  • Komplikace při ortodonticko-chirurgické léčbě.
  • Ortognátní operace přináší pacientovi určitá omezení.
  • Poučení pro pacienty před ortognátní operací

U některých pacientů je příčina ortodontické vady nejen v zubech, ale zejména ve velikosti nebo postavení čelistí. Velikost a postavení čelistí není možné upravit pouze ortodontickým aparátem, ale je nutná spolupráce s čelistním chirurgem. V takovém případě je u pacienta zpravidla nutné počkat na dokončení růstu čelistí a léčba fixním aparátem tedy může být zahájena až okolo 17 roku věku nebo později. Teprve pokud je postavení zubů ideálně připravené fixním aparátem, dokončuje léčbu chirurg. Při takovém postupu může dojít i ke změně estetiky obličeje.

Jako ve všech chirurgických oborech vyskytují se i v ortognátní chirurgii komplikace. Naší snahou je jim preventivně předejít a minimalizovat je. S výčtem možných komplikací a jejich následným řešením Vás podrobně seznámí ortognátní chirurg na předoperační konzultaci před započetím ortodonticko-chirurgické léčby, nebo si o nich můžete přečíst na stránkách MUDr. René Foltána: www.i-dent.cz

Je nutno počítat s tím, že pacient zůstane 4 – 10 dnů v nemocnici. Po operaci bude mít na ortodontický aparát po dobu 6-ti týdnů připevněné gumové tahy, které způsobí omezení otvírání úst. Z toho vyplývá i další specifické omezení, a tím je speciální dieta:

  • 3 týdny po operaci pacient může konzumovat pouze tekutou stravu, období tekuté diety je možné vylepšit si stravu komerčně vyráběnými přípravky, jako je např. Nutridrink.
  • 3 – 6 týdnů po operaci doporučujeme kašovitou stravu,
  • od 3. týdne při výměně gumových tahů spojujících horní a dolní čelist, která se provádí 1x denně, si pacient může vzít jedno velmi měkké jídlo; např. těstoviny, bramborovou kaši, omáčky, knedlíky, mleté maso,vařené kuřecí nebo rybí maso.
  • po 6 týdnu již neexistuje žádné dietní omezení.

Po operaci bývají velice výrazné otoky. Ustupují postupně, návrat do normálu je možný někdy až po 3 týdnech od operace. Proto pacientům doporučujeme, aby po tuto dobu byli v pracovní neschopnosti. Pokud byl výkon prováděn i na horní čelisti, doporučujeme pacientům nesmrkat a nekouřit. Jednak hrozí výraznější infekce operační rány, a jednak se tím zvětšuje otok (způsobený vzduchem unikajícím v operačních řezech).

Den příjmu

Příjem se obvykle provádí jeden den před plánovanou operací. V 9:00 ráno se dostavíte do Všeobecné fakultní nemocnice, U nemocnice 2, blok C, do kartotéky oddělení maxilofaciální chirurgie stomatologické kliniky 1 LF UK a VFN. Pokud z nějakého důvodu nebudete moci přijet, prosím, kontaktujte výše uvedené pracoviště na telefonním čísle: 224 962 723.

Je velmi důležité, aby všechny pacientky nejméně 14 dní před operací vysadily hormonální antikoncepci. Její užívání by mohlo mít za následek velmi vzácnou komplikaci jakou je žilní trombóza. Operace také nemůže být provedena v období menstruace.

Předoperační vyšetření

Několik dní před plánovanou operací je nutné, abyste s přiloženou žádankou o předoperační vyšetření navštívili svého obvodního lékaře, který zajistí odběr krve a moči, případně další vyšetření, která budou na žádance uvedena. Výsledky předoperačního vyšetření by neměly být starší 2 týdnů.

Anestézie

Anesteziolog Vás navštíví den před operací a pohovoří s Vámi o případných problémech, které mohou při anestézii nastat. Od půlnoci před operací je bezpodmínečně nutné , abyste již nejedli, nepili a nekouřili. Těsně před výkonem Vám bude aplikován lék, který Vás uklidní a zbaví stresu z nezvyklého prostředí. Tento proces se nazývá premedikace. Pokud bude vše v pořádku, druhý den po operaci budete převezeni zpět na Váš nemocniční pokoj.

Pooperační komplikace

Otok nastupuje po všech chirurgických výkonech. Velikost otoku závisí nejen na typu operace, délce chirurgie a chirurgické technice, ale také na individuálních předpokladech pacienta. Po ortognátních operacích je obvyklý značný otok v obličeji, který 3 dny po operaci dosahuje svého maxima, nenechte se tedy zneklidnit tím, že se v pooperačním období postupně zvětšuje. Tato situace je zcela normální a otok začne 4 – 5 dní po operaci ustupovat. Pacientům tedy doporučujeme otok ledovat a co nejdříve po operaci se pohybovat ve vzpřímené poloze. Po operaci budete mít ucpaný nos, jednak následkem trubice, která v rámci anestézie procházela vaší nosní dutinou, a jednak tím, že operační pole je vedeno vedlejšími nosními dutinami, které se během hojení zaplní krví, a ta může ucpat i nos. Této komplikaci zabraňujeme užíváním nosních kapek (Sanorin, aj.). je důležité si uvědomit, že po operaci, která je vedena v horní čelisti, nesmíte smrkat nejméně 14 dnů po operaci. Jinak hrozí, že se nafoukne vzduch přes operační ránu do měkkých tkání obličeje, což se projeví náhlým velkým otokem celé hlavy.

Intermaxilární fixace

Intermaxilární fixace, tedy spojení oblouků horní a dolní čelisti, je běžnou věcí při ortognátních operacích. Nejde o pevnou, ale o elastickou fixaci (gumovými tahy) a tuto fixaci lze tedy kdykoliv zrušit otevřením úst, případně přestřižením elastických tahů. Speciální úchyty k vašim rovnátkům připravíme při jedné z předoperačních kontrol fixního aparátku a při poslední kontrole před plánovanou operací dostanete v naší ordinaci gumové tahy s sebou domů.

Doporučená doba fixace je v průměru 6 týdnů po operaci s tím, že se postupně snižuje množství gumiček, aby se tah vyvíjený na čelisti zmenšil. Tahy zhruba po 3 dnech ztrácejí pružnost a je nutné je měnit. O výměně budete před propuštěním z nemocnice poučeni Vaším ošetřujícím lékařem. Pokud Váš lékař nesdělí jinak, budete umisťovat stejný počet gumiček na pravou i na levou stranu, jinak hrozí, že nepravidelné tahy poruší výsledek operace.

Dentální hygiena po operaci

Je velmi důležité udržovat dobrou ústní hygienu již v prvních dnech po operaci. Provádění ústní hygieny je v tomto období znesnadněno intermaxilární fixací, nicméně je nutné použít zubní kartáček a pastu alespoň 4x denně. Toto čištění je možné pouze ze zevní strany chrupu, kartáček se nemůže dostat do mezizubí a na vnitřní stranu.Proto doporučujeme používat tzv. vodní sprchu a různé výplachy, nejlepší je výplach za pomoci přípravku Corsodyle 3x denně, což působí na mikrobiální flóru v dutině ústní, zabraňuje vzniku nepříjemného zápachu, zubního kazu a zánětu dásní.

Po 3 týdnech od operace je již možno 1x denně vyčistit zuby i zevnitř, proto používáme jak normální, tak jednosvazkový kartáček, mezizubí čistíme speciálními kartáčky nebo mezizubní nití, o jejichž použití je dobré se předem informovat u svého zubního lékaře.

Pooperační bolesti

Jistou míru bolesti musíte po operaci očekávat. Většinou je jen mírná a dobře se zvládá pomocí analgetik. Možnost podání silných léků je jedním z nejdůležitější důvodů hospitalizace po operaci.

Den propuštění

Obvykle nebývá pobyt v nemocnici delší než jeden týden. Propuštění je vždy po ranní vizitě a vyřízení všech nezbytných formalit.

Po propuštění z nemocnice

Bezprostředně v období prvního týdne po propuštění z nemocnice se budete muset dostavit do naší ordinace ke kontrole výsledku operace, doplnění elastických tahů, k instruktáži jejich umísťování a k naplánování dalších kontrol.

Význam doléčení fixním aparátem po operaci

Některé vady obličejového skeletu mají velmi velkou tendenci k recidivě, tj. návratu do původního stavu. Velikost recidivy závisí také na typu operace, velikosti posunu a jeho směru a typu materiálu použitého na spojení kostí.

Naší snahou je samozřejmě recidivám předcházet , přesto se mohou vyskytnout. Recidiva se většinou projeví v postaveni zubních oblouků, jen velmi málo se naopak projeví na celkovém vzezření obličeje. Velmi důležité je proto tzv. ortodontické doléčení, tj. nutnost nosit rovnátka ještě nejméně 6 měsíců od operace. Ortodontista je pak schopen korigovat případnou recidivu drobnými posuny zubů.

Za 8-9 měsíců po operaci

Materiál, který je používán ke spojení kostí při posunech horní a dolní čelisti (jedná se o titanové minidlahy a titanové minišroubky) je obvykle odstraňován po 8-9 měsících od operace.